Werkwijze & afspraken

Werkwijze

Kennismaking

 • Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we je wensen, dromen en doelen.
 • We onderzoeken ook of we voor jou de beste websitebouwer zijn.
 • Het kennismakingsgesprek vindt plaats via Google Meet en duurt maximaal een uur.

Offerte op maat

 • Als we besluiten met elkaar in zee te gaan, ontvang je na de kennismaking een offerte op maat.
 • In de offerte vind je wat het kost om jouw droomwebsite te bouwen, gedefinieerd per onderdeel.

Projectplan + tijdslijn

 • Tegelijkertijd met de offerte ontvang je ook een document met daarin een projectplan + tijdslijn.
 • In dit document zie je wat wij precies doen en wat jij wanneer aanlevert.
 • Het document bevat ook een voorgestelde tijdslijn/planning, met de verschillende bouw- en feedbackrondes.
 • Tot slot vind je in het document informatie over webhosting en extra opties die wij bieden (zoals technisch beheer).

Start bouwen website

 • Nadat je akkoord bent gegaan met de offerte, het plan en de planning beginnen wij met de bouw van jouw website.
 • We starten met het bouwen van een klikmodel: een eerste versie van jouw site.

Klikmodel

 • Het klikmodel is een testsite zonder content (dus nog zonder jouw eigen teksten en afbeeldingen).
 • Het klikmodel bevat een voorstel voor menu-structuur, pagina-indeling, kleurgebruik en lettertypes.
 • Voorafgaand aan het bouwen van het klikmodel stellen we jou vragen vragen als: vind je bepaalde websites mooi (of niet), heb je al een huisstijl, welke kleuren vind je mooi, welke info moet sowieso op je site komen etc.
 • Als je een huisstijl hebt of door een ander laat ontwerpen (kleuren/lettertype/logo) dan lever je dit van tevoren aan ons aan.
 • Het doel van het klikmodel is om helder te hebben welke indeling en lay-out jouw website krijgt.

Feedbackronde 1: indeling & lay-out

 • Tijdens deze feedbackronde lever je ons via de mail feedback op het klikmodel.
 • In jouw feedback vertel je ons wat je van de lay-out en indeling van het klikmodel vindt en of je er al je info op kwijt kan en stel je ons eventuele vragen die je hebt over het klikmodel.
 • Wij verwerken en/of bevragen jouw feedback.

Content aanleveren

 • Na feedbackronde 1 lever jij ons jouw content aan (afbeeldingen en teksten).
 • De afbeeldingen lever je aan in één mail of via WeTransfer. Je voorziet de afbeeldingen van een duidelijke en voor ons begrijpelijke titel.
 • De teksten lever je aan in één Word- of Google Docs-document. Door middel van tussenkoppen geef je aan op welke pagina de teksten moeten komen.
 • Wij redigeren jouw teksten en maken deze zo nodig geschikt voor het web. Vervolgens plaatsen we jouw teksten op de testsite.

Feedbackronde 2: inhoud

 • Na het aanleveren en plaatsen van de content, volgt feedbackronde 2.
 • Via de mail vertel je of alle content/inhoud op de goede plek staat.
 • Ook onderzoeken we of er nog belangrijke content mist en aangevuld moet worden.

Optioneel: Content aanleveren (2)

 • Mocht na feedbackronde 2 blijken dat er nog content bij moet, dan kun je die alsnog aanleveren.
 • Zorg ervoor dat voor ons goed duidelijk is welke content nieuw/gewijzigd is t.o.v. de eerste content-aanleverronde.

Website klaarmaken voor bezoekers

 • Nagekomen content voegen we eventueel nog toe.
 • We verhuizen jouw website van de testsite naar je uiteindelijke domein (maar nog onzichtbaar voor bezoekers).
 • We focussen op gebruiksvriendelijkheid: is de leesbaarheid perfect op orde, kloppen de Call-To-Actions (buttons) waarmee de bezoeker buiten het menu om door de website navigeert, voelt alles prettig en logisch?

Feedbackronde 3: gebruiksvriendelijkheid

 • Je controleert of je website klaar is voor bezoek.
 • Laat eventueel mensen uit jouw doelgroep en/of familie of vrienden nog even met je meekijken.

Factuur verzenden & hosting overdragen

 • Wij verwerken jouw laatste feedback.
 • Daarna versturen we jou de factuur.
 • Ook dragen we de webhosting aan jou over.

Opleveren en overdragen website

 • Na de betaling van de factuur en het overnemen van de hosting dragen we de website aan jou over.
 • Je ontvangt van ons de inloggegevens van jouw site + een document met korte uitleg over teksten en afbeeldingen wijzigen.
 • We zetten jouw website open voor bezoekers.

14 dagen gratis support

 • Na de oplevering houden we jouw website nog 14 dagen nauwlettend in de gaten om te controleren of alles goed werkt.
 • Tijdens de 14 dagen zijn we beschikbaar voor eventuele vragen die je hebt over inloggen en beheer.

Technisch of beheer-support ná 14 dagen

 • Zijn de 14 dagen gratis support voorbij, dan volgt er bij evt. technische of beheer-vragen een nieuwe offerte/factuur
 • Ook is het mogelijk om een technisch beheer-abonnement bij ons af te sluiten

Afspraken

Bereikbaarheid

 • Wij zijn te bereiken voor vragen via de mail, en niet via bellen of WhatsApp.
 • Wij controleren onze mailbox sowieso op maandag, woensdag en vrijdag.

Feedback leveren

 • Tijdens feedbackrondes focus je je hoofdzakelijk op het thema van die ronde: indeling en lay-out (1), inhoud (2) en gebruiksvriendelijkheid (3).
 • Er zijn drie feedbackrondes. Je spaart feedback op tot de volgende feedbackronde en verwerkt het het in één mail per ronde.
 • Mocht je op een later moment feedback hebben die niet past binnen het afgesproken projectplan, dan maken we in overleg een nieuwe offerte op.

Contactpersoon

 • Wij schakelen tijdens het gehele project met één contactpersoon. Mocht je samenwerken met iemand anders, dan betekent het dat slechts één van jullie beiden met ons communiceert. Ook betekent het dat jullie feedback onderling eerst bespreken en afstemmen en samenvatten in één mail.

Overleg met andere professionals

 • Mocht je gebruik maken van een andere professional voor je logo, huisstijl, foto’s dan fungeren wij niet als tussenpersoon. Overleg met deze professional voer je zelf.

Grafisch design

 • We zijn niet geschoold in grafisch design. We kunnen wel een simpel logo voor je maken en kleuren aan je voorstellen.
 • Mocht je een uitgebreider logo en/of huisstijl willen (kleuren/lettertype), dan kun je hiervoor een grafisch designer inschakelen en het logo/kleuren/lettertype naar ons opsturen. Wij gebruiken het dan tijdens het bouwen van je site.
 • Mocht je een website willen met uitgebreid creatief en/of bewegend design, dan verwijzen we je door naar een grafisch designer of webdesigner voor het bouwen van je site.

Tijdslijn en planning

 • Voor aanvang van het project doen we een voorstel voor tijdslijn en planning. Daarvan afwijken gaat alleen in overleg.
 • Als wij uitlopen door ziekte, informeren we je hierover en proberen we het zo snel mogelijk in te lopen.
 • Als je content of feedback te laat aanlevert, doen wij mogelijk een voorstel voor een nieuwe planning. Dit kan vertraging van het project/de oplevering van de site betekenen, aangezien we onze klanten achtereenvolgend inplannen en we nieuwe projecten niet te laat willen opstarten.

Betaling & kosten

 • De factuur bevat altijd de in de offerte genoemde prijs. Hier komen alleen extra kosten bij op het moment dat het projectplan halverwege in overleg wordt uitgebreid met nieuwe/extra onderdelen die niet begroot waren. Je ontvangt dan ook een nieuwe offerte.
 • De kosten van webhosting betaal je aan de hostingpartij en niet aan ons, en zijn dus niet opgenomen in onze offerte/factuur. Wij kunnen wel de hosting voor je regelen, maar dragen deze bij oplevering van de site aan je over (en op dat moment wordt de hosting dus op jouw naam en rekening gezet). Dit wordt ook genoemd en nader toegelicht in het projectplan.
 • Mocht door niet tijdig aanleveren van content of feedback het project vertraging oplopen, dan wordt alsnog de factuur aan je verzonden op de datum die in het projectplan genoemd wordt.
 • Mocht je tijdens het project de samenwerking afbreken, dan ontvang je een factuur voor de al afgeronde onderdelen van het project.
Scroll naar boven